O badaniu

Nauka ma znaczenie dla 3M. Chcemy tworzyć lepszy świat, wykorzystując naukę i inspirować innych, aby dołączyli do nas. W tym celu musimy zrozumieć, co świat myśli o nauce i roli, jaką odgrywa ona w społeczeństwie. State of Science Index to oryginalne, niezależne i reprezentatywne w skali kraju badanie postaw społecznych wobec nauki i technologii realizowane przez firmę 3M. Jest ono realizowane w Polsce na reprezentatywnej grupie osób (N=1003, 18+) przy pomocy ankiety online, podobnie w 16 innych krajach, w tym Wielkiej Brytanii, Niemczech, Włoszech czy Francji. Od 2018 r. jest to jedno z największych, globalnych badań tego typu. Najnowsze wyniki State of Science Index pokazują, że ufamy nauce, choć nie do końca zauważamy jej wpływ na nasze życie. Kluczowy jest dlatego sposób, w jaki mówimy o osiągnięciach nauki oraz czujność i uważność podczas przyswajania i przetwarzania informacji. Według badania naukowcy są dla Polaków najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o nauce, podobnie inżynierowie i dokumentaliści – mówi tak 80 proc. badanych.

Polacy nadal ufają nauce

Ufam nauce

Ufam naukowcom

State of Science Index

Tegoroczne, szóste już wydanie raportu State of Science Index, to kolejne spojrzenie na postawy Polaków wobec nauki, edukacji, ochrony środowiska i ich oczekiwań społecznych wobec sektora publicznego i prywatnego. W tym roku potwierdzamy, że zaufanie do naukowców i nauki utrzymuje się na wysokim poziomie – co szczególnie jest ważne w otaczającym nas chaosie informacyjnym. Potwierdzona została wartość naukowców i inżynierów jako najistotniejszego źródła pozyskiwania informacji o nauce. Według nas to właśnie ona wyznacza kierunek rozwoju cywilizacji, dlatego dbamy o jej wizerunek, jednocześnie będąc uważnym i czujnym podczas przyswajania i przetwarzania informacji. Nauka, która jest częścią życia, widoczna jest w każdym kroku podejmowanym przez naszą firmę. Od lat aktywnie współpracujemy z badaczami, naukowcami, tworzymy nowe możliwości dla rozwoju technologii. Gdyby nie praca ludzi nauki, 3M nie funkcjonowałoby w taki sposób jak dziś. Dlatego dbamy o to, aby przekazywać innym swoją pasję: otwieramy drzwi do Centrum Innowacji, realizujemy program MAP - Manufacturing and Academic Partnerships dla szkół technicznych, aktywizujemy młodych ludzi, szczególnie dziewczynki i kobiety, aby podejmowały karierę w STEM. W raporcie State of Science Index poruszamy wiele istotnych dla współczesnego człowieka zagadnień. Jednym z nich jest środowisko. Cieszy, że niemal 90 proc. Polaków zauważa, że ludzie powinni podążać za wiedzą naukową aby świat był bardziej zrównoważony, i to właśnie nauka może pomóc zminimalizować efekty zmiany klimatu. By dalej iść w stronę przyjaznego, ekologicznego świata, nasi respondenci zwracają uwagę jak ważne jest wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych, zmniejszenie ilości tworzyw sztucznych, zwiększanie powierzchni przestrzeni zielonej. To bardzo istotne postulaty podejmowane w wielu dyskusjach, a dziś mają swoje odzwierciedlenie na łamach raportu. Przedstawiając Państwu wyniki najnowszego badania State of Science Index wierzymy, że rzetelne przyglądanie się nauce, monitoring postaw wobec niej, przyczynią się także do rozwoju świadomego, zrównoważonego społeczeństwa. Ufajmy nauce.

Radosław Kaskiewicz
Prezes i Dyrektor Zarządzający 3M
w Regionie Europy Wschodniej

Stan nauki

Polacy chętniej ufają naukowcom

Nauki ścisłe

Przystępna i solidna edukacja w zakresie nauk techniczno-inżynieryjnych jest priorytetem dla naszej przyszłości

Środowisko

Wierzymy, że dzięki osiągnięciom nauki uczynimy świat bardziej zrównoważonym

Szkolnictwo branżowe

Potrzebujemy więcej specjalistów z technicznym fachem „w ręku”