O badaniu

"State of Science Index" to badanie postaw społecznych wobec nauki i technologii realizowane przez firmę 3M na reprezentatywnej grupie osób (N=1000 respondentów w każdym kraju, 18+) w 17 krajach. Badanie przeprowadzane jest metodą CATI. Kraje objęte badaniem to Brazylia, Kanada, Chiny, Niemcy, Indie, Japonia, Meksyk, Polska, Singapur, Korea Południowa, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania i USA oraz Emiraty Arabskie, Kolumbia, Australia i Włochy, które dołączyły do przedsięwzięcia w tej edycji (luty-marzec 2021). W 2021 roku badanie zostało zrealizowane po raz piąty. Ankieta badawcza dotyczy 4 zidentyfikowanych przez 3M kluczowych obszarów prezentujących postawy społeczne wobec nauki i technologii, tj. zaufanie do nauki (1), kapitał społeczny w dziedzinie nauk ścisłych, przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych (2), zrównoważony rozwój (3) oraz wspólna odpowiedzialność (4) .

Polacy nadal ufają nauce

Ufam nauce

Ufam naukowcom

86%

Mówi, że nauka daje im nadzieję na lepszą przyszłość

87%

Ma nadzieję, że 2021 rok będzie lepszy, niż poprzedni

Największe wyzwania nauki wobec zrównoważonego rozwoju

Jakość powietrza

48%

Pandemia COVID-19

44%

Zanieczyszczenie oceanów plastikiem

44%

Dostęp do odnawialnych źródeł energii

41%

Zmiany klimatyczne

40%

Głód

35%

Dostęp do czystej wody

33%

Bazowanie na paliwach kopalnych

26%

Odpady produkcyjne

25%

W nauce przyszłość

Nauka dla jednych jest źródłem nadziei, dla innych – postępu lub szansą na powrót do normalności. W Polsce nauka w obliczu pandemii zyskuje na wartości. Pandemia koronawirusa , mimo negatywnych skutków społeczno-gospodarczych, odwróciła negatywny trend rosnącym sceptycyzmem wobec nauki. Polacy chętniej ufają naukowcom i inżynierom, lekarzom oraz nauczycielom. Bycie naukowcem i inżynierem stało się nawet modne wśród młodych ludzi, a już niemal wszyscy badani mówią, że potrzebujemy więcej specjalistów z obszaru nauk ścisłych. Praca w sektorze technologicznym to zdaniem coraz większej liczby Polaków szansa na wysoki status społeczny i możliwość wpływania na świat. Uważamy, że edukacja ze wsparciem sektora prywatnego da młodym znacznie lepsze perspektywy. Wierzymy, że dzięki osiągnięciom nauki uczynimy świat bardziej zrównoważonym.

Stan nauki

Polacy chętniej ufają naukowcom

Stan kształcenia

Pandemia wpłynęła na popularność nauk inżynieryjno-technicznych

Zrównoważony rozwój

Wierzymy, że dzięki osiągnięciom nauki uczynimy świat bardziej zrównoważonym

Wspólna odpowiedzialność

Edukacja młodego pokolenia oraz budowanie zrównoważonej świata jest naszym wspólnym obowiązkiem