08/07/2021

“State of Science Index” to badanie postaw społecznych

We provide the highest quality services, optimize processes with regard to clients’ needs and contribute to their business at the biggest possible level. From IT solutions and deployment of new systems through Master Data management and business-wise analyses, to Marketing Support and payments, invoices and vendors management. And this is just the beginning of our Service Portfolio. Our work is reinforced by the strong customer-centric mindset of our teams around the world, who leverage the combined experience of their diverse backgrounds to connect and innovate with all who work with 3M. The 3M GSC Poland community is a group of talented, diligent and creative people – together we create a diverse and integrated work environment, allowing for mutual learning and inspiration. In our diversity lies our strength, which leads to Innovation and excellent customer service.​​​​​​​​​​​​​​ You can be part of it all! We have divided our Service Portfolio into 8 streams that specialize in 10 broad segments of business services. This guarantees us perfect conditions to develop skillset within and outside the framework of their areas of expertise.

State of Science Index” to badanie postaw społecznych

State of Science Index” to badanie postaw społecznych wobec nauki i technologii realizowane przez firmę 3M na reprezentatywnej grupie osób (N=1000 respondentów w każdym kraju, 18+) w 17 krajach. Badanie przeprowadzane jest metodą CATI. Kraje objęte badaniem to Brazylia, Kanada, Chiny, Niemcy, Indie, Japonia, Meksyk, Polska, Singapur, Korea Południowa, Hiszpania, Francja, Wielka Brytania i USA oraz Emiraty Arabskie, Kolumbia, Australia i Włochy, które dołączyły do przedsięwzięcia w tej edycji (luty-marzec 2021). W 2021 roku badanie zostało zrealizowane po raz piąty. Ankieta badawcza dotyczy 4 zidentyfikowanych przez 3M kluczowych obszarów prezentujących postawy społeczne wobec nauki i technologii, tj. zaufanie do nauki (1), kapitał społeczny w dziedzinie nauk ścisłych, przyrodniczych i inżynieryjno-technicznych (2), zrównoważony rozwój (3) oraz wspólna odpowiedzialność (4) .